­

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 december 2018.

Mercedes-Hanomag Kampeerautoclub Dubbellucht is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking rondom en aangaande uw lidmaatschap. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Via de website www.dubbellucht.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. We vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • We persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • We onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die we echt nodig hebben;
 • We u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat we dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • We op uw aanvraag uw persoonsgegevens aanbieden ter inzage, corrigeren of verwijderen dan wel anonimiseren van berichten.
Gebruik van gegevens
Bij het maken van een account of aanmelding voor deelname aan het forum op onze website dubbellucht.nl voert u persoonsgegevens in. Wij bewaren en gebruiken deze persoonsgegevens in het kader van de door u gevraagde dienst.
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
In Verenigingsverband:
 • E-mailadres
Bij aanmaken account:
 • E-mail adres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoon
 • Adres, postcode en plaats

Registratie
Deze persoonsgegevens vragen we in te voeren bij het aanmelden voor een lidmaatschap en uw account op het forum. U kunt uw persoonsgegevens bekijken en aanpassen in uw account. Daarvoor hebt u eigen aangemaakte inloggegevens. Na het aanmaken van een account, kunt u deelnemen aan het forum, gratis kennisdocumenten en documentatie tegen kostprijs downloaden. Na registratie bewaren wij uw persoonsgegevens in onze database. We geven uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. We verkopen uw persoonsgegevens niet. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website / forum of anderszins kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Bewaartermijnen
Accounts worden volgens de wettelijke bewaartermijn minimaal 7 jaar bewaard. In geval van conflicten of aanleveren aan justitie of andere wetgevende organen zijn we verplicht uw gegevens minimaal 15 jaar volledig te bewaren.

Beveiliging
 • Toegang tot persoonsgegevens schermen we af met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • We slaan de gegevens na ontvangst op in een apart, afgeschermd systeem.
 • We nemen fysieke maatregelen voor toegangs bescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn.
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder zijn dit:

Onze website en forum
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website en het forum van de vereniging Dubbellucht. Indien u hier iets publiceert start u een discussie die intact zal worden gehouden. Uw deelname hieraan is uw keuze hiertoe om uw kennis te vergaren, over te brengen of uw mening te delen. U publiceert hiermee conform onze huisregels uit eigener beweging. Berichten die goedgekeurd zijn door de moderatoren namens en / of conform het bestuur van de vereniging, blijven staan. Indien u wenst verwijderd/vergeten te worden hetgeen conform deze wetgeving een mogelijkheid is zal uw account voorzien worden van een nummer. U kunt hierna verder levenslang geen deelname meer krijgen op het forum. Tevens zullen publicaties op het forum niet worden gewist maar ontdaan worden van uw herkenbare gegevens en worden geanonimiseerd. Uw teksten en andere gepubliceerde gegevens in deze berichten blijven ten behoeve van het doel van het forum ten alle tijden intact. Daar waar dit door u noodzakelijk wordt geacht dieper in te grijpen in deze publicaties, en tot uw persoon herleidbare gegevens in deze berichten moeten worden geanonimiseerd, zal dit aan een extern bureau worden uitbesteed en zullen de kosten hiervan op u worden verhaald. Het betreft het opschonen dan van de door u vrijwillig tot uw persoon herleidbare gegevens binnen de verenigingsactiviteiten welke u zelf ten tijde heeft goedgekeurd en welke u ons in later stadium verlangt weg te nemen. Wij adviseren dan ook het publiceren van uw gegevens te beperken, te handelen conform het huishoudelijk reglement , de regels binnen het forum en de vereniging en de statuten, gebruik te maken van het interne mail/persoonlijk berichten systeem en uw persoonlijke data uit te wisselen naar wens.
Uw inschrijving en naamvoering is hiertoe al sinds geruime tijd verplicht gesteld op voor en achternaam binnen het door de vereniging gehanteerde forumregels. U wordt dan doorgaans op uw voornaam aangesproken. Het alleen gebruiken van een voor en achternaam is als gegeven niet direct tot een persoon herleidbaar gegeven, een foto van uw bus evenmin. Een foto van uw kenteken uw telefoonnummer en adres daarentegen weer wel en zeker in combinatie met uw voor en achternaam.
Het Dubbelluchtforum is niet bedoeld voor commerciële boodschappen, direct of indirect. Deze worden verwijderd. Dit geldt tevens voor het commercieel aanbieden van producten via een persoonlijk bericht (PB). Deze berichten kunnen door de moderator bekeken worden en ter beoordeling meegenomen worden. Indien geconcludeerd wordt dat er sprake is van commercie dan ontvangt de gebruiker hierover een e-mail met de reden met een waarschuwing, mij herhaaldelijk optreden kan in overleg met het bestuur een schorsing volgen.
Bij deelname aan ons Facebook Gedeelte van de vereniging maakt u gebruik van het beleid van Facebook. U valt daarmee onder websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u gebruik maak van deze websites.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Ook het afgescheiden en door ons beheerde deel van Facebook valt hier onder. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u gebruik maak van deze websites.

Wijziging in deze privacyverklaring
We passen deze privacyverklaring aan als dat nodig is. Wilt u op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen? Lees de privacyverklaring dan regelmatig door.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Hebt u vragen over ons privacybeleid? Of wilt u uw persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
We handelen uw verzoek binnen een redelijke termijn af daar wij uitsluitend als vrijwilligers actief zijn. Wanneer blijkt dat het om een complex of omvangrijk verzoek gaat, kan dit langer duren. U ontvangt hierover altijd binnen 1 maand na het indienen van uw verzoek een bericht.
Om misbruik te voorkomen kan het zijn dat we u vragen om u adequaat te identificeren. Zijn de door u opgegeven gegevens niet (meer) te herleiden tot u? Dan kunnen we niet aan uw verzoek voldoen. Als dat zo is, laten we u dat weten.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen we u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

­